Casare stingatoare de incendiu

Casare stingatoare de incendiu

Vă oferim SERVICII DE CASARE STINGATOARE DE INCENDIU conform Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015) și Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (Prescriptie Tehnica PT C5-2003) pentru TOATE tipurile de stingătoare.

Se vor întocmi procese-verbale încheiate de către comisii instituite în conformitate cu dispoziţiile legale, marcându-se pe partea cilindrică „CASAT”. Procesele-verbale întocmite vor conţine seriile recipientelor butelii distruse.

Stingatoarele de incendiu vor fi demontate și dezasamblate, iar componentele din care sunt confecționate vor fi selectate și reciclate în funcție de materialul respectiv.

Agentul de stingere (pulbere, spumant, soluție chimica apoasă), va fi colectat și neutralizat la firmele de profil. În urma acestei activitati societatea va emite un certificat de neutralizare pentru cantitatea de agent de stingere primit, care va fi înmânat împreună cu un exemplar al procesului-verbal de casare beneficiarului.

Ron Protect Solutions SRL detine un atelier autorizat si dotat cu echipamante de ultimă generație care ne permit sa efectuam lucrarile de casare pentru fiecare din tipurile de stingatoare enumerate mai sus la standardele cerute de legislația în vigoare.

Se vor scoate obligatoriu din uz şi vor fi casate (distruse) buteliile care nu mai respectă cerinţele de securitate stabilite de prevederile prescripţiei tehnice PT C5-2003.

De asemenea urmatoarele tipuri de stingătoare de incendiu se vor casa:

 • mai vechi de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului;
 • de tip "soda acid";
 • cu spumă chimică;
 • cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
 • de unică folosinţă mai vechi de 5 ani;
 • care funcţionează prin răsturnare;
 • cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;
 • cu recipient din oţel îmbinate prin nituire;
 • pentru care nu se mai găsesc piese originale;
 • tip G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10;
 • stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător şi certificate;
 • stingătoarele de incendiu de unică folosinţă, altele decât cele cu agent curat, trebuie descărcate şi scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului;
 • stingătoarele de incendiu de unică folosinţă cu agent curat trebuie scoase din uz şi trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.