Verificare, incarcare, reparare

RON Protect Solutions SRL este autorizata pentru activitati de ,,Verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera” conform Autorizatie serie A, nr. 1965 din 26.03.2012.

Efectuam servicii de Verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu la nivel national, in functie de cantitatea si locatia fiecarui beneficiar.
Stingatoarele de incendiu care nu mai corespund din punct de vedere legislativ sau tehnic se propun spre casare, iar beneficiarului se va inainta un process verbal de propunere casare, care va contine seria individuala a ficarui stingator propus cu indicarea motivului pentru care nu mai corespunde.

Lucrările de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră se efectuează cu respectarea condiţiilor din autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor.
Până la această dată, autorizaţiile ISCIR au fost eliberate doar pentru lucrări efectuate pe amplasament fix, activităţile cu ateliere mobile nefiind autorizate!” *

* text integral preluat de pe www.igsu.ro din LISTA CU PERSOANE AUTORIZATE