Evaluare risc de incendiu si scenarii de securitate la incendiu

Evaluare risc de incendiu si scenarii de securitate la incendiu

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

Incendiile sunt sursa unor accidente grave sau mortale, a unor daune materiale costisitoare si chiar a prabusirii unor cladiri. Misiunea noastra este de a ne proteja clientii, prin produsele si serviciile oferite, de consecintele evenimentelor nedorite ce pot aparea ca urmare a nerespectarii intocmai a legislatiei PSI.

Beneficii:

  • Prevenirea incendiilor si protectia impotriva incendiilor
  • Respectarea reglementarileor privind siguranta la incendiu
  • Evaluarea raportului dintre costul si beneficiul de reducere a riscului

Scenariul de securitate la incendiu

Este parte integranta a documentatiei tehnice a constructiilor, instalatiilor sau amenajarilor si sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare. Prin intermediul lui sunt estimate conditiile tehnice ce trebuie asigurate si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu pentru a fi indeplinita cerinta esentiala securitatea la incendiu.

Scenariul de securitate la incendiu se elaboreaza in mod obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Scenariul de securitate la incendiu se poate executa la cererea proprietarului sau a beneficiarului si pentru alte categorii de constructii, instalatii si amenajari decat cele stabilite prin lege, pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor masuri de optimizare a protectiei la incendiu.

Atentie!

Administratorul sau conducatorul institutiei are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor. Conform Legii 307/2006, art. 19, lit. b).

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiei de a elabora scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite prin lege, potrivit art. 44, alin. IV., lit. f) din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.